Metody badań

  • Testy osobowości i temperamentu – badają predyspozycje osobowościowe i temperamentalne do kierowania pojazdem
  • Testy sprawności intelektualnej – badają szybkość i płynność procesów umysłowych, podzielność i koncentrację uwagi
  • Testy aparaturowe – służą do badania sprawności psychomotorycznej, czasu reakcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • Miernik czasu reakcji MKR – ocena szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na dany bodziec- czas reakcji prostej oraz reagowanie na każdy pojawiający się bodziec świetlny i dźwiękowy-czas reakcji złożonej
  • Stereometr – badanie zdolności widzenia przestrzennego, ocenę odległości
  • Aparat krzyżowy AK – ocena szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania, szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach w sytuacjach wykonywanych pod presją czasu oraz odporności na zmęczenie
  • Ciemnia kabinowa – Ocena możliwości prowadzenia samochodu w warunkach nocnych. Badanie składa się z dwóch prób na aparatach: widzenie w mroku (Pierścień landolta) oraz wrażliwość na olśnienie (Noktometr)
  • Pierścień Landolta PLAND – badanie umożliwia określenie dolnego progu wrażliwości wzrokowej, możliwości adaptacyjne wzroku do warunków nocnych
  • Noktometr NOKT – ocena szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu